----------Meny----------

  - Hjem -

  - Vår prisliste -

  - Våre policies og betalingsbetingelser -

  - Firmainfo -
Prisliste for 2015

Vår timepris er kr. 600 eks. MVA (750 ink. MVA) per time for alt tidsforbruk relatert til en jobb innen arbeidstiden som ikke er spesifisert i denne listen.

Alt arbeid som kreves utført umiddelbart og / eller må utføres utenfor regulær arbeidstid belastes med 20% tillegg på normal timepris og betales kontant.
Alle sveisejobber har en tilleggssum på kr. 160 (200) per time for å dekke forbrukt materiell.
Arbeid som utføres utendørs eller hos kunde, uansett tidsbruk, belastes med hele timer.
Reisetid til / fra kunde ved konsultasjon eller annet som ikke skal utføres i våre lokaler belastes Kr 12 (15) per Km.

Alle priser i denne prislisten er på en "per stykk"-basis og har netto priser fulgt av brutto priser i bold font og parentes. Prisene og policyene i denne prislisten er gyldige fra 1 april 2015.

Ventilmekanisme, kamarbeid og annet med fast pris

Ventilsliping, ink. rens med medieblåsing og kontrollmåling av stem:Kr120(150)
Justering av ventilklaring på løs topp, evt. shim i tillegg:Kr 80(100)
Utmåling av ukjent kamprofil med sim og analyse. Per In / Ex - profil:Kr600(750)
Vektjustering av stempler eller råder, per komponent:Kr160(200)
Dreiing av stempeltopp:Kr240(300)
Koking og rens av enkelt topp, toppdeksel eller andre mindre enkeltdeler:Kr200(250)
Koking og rens av større deler som f.eks blokk, evt. svært skitne enkeltdeler eller smådeler i flertall:Kr400(500)
Montering av TimeSert gjengeinnsats i åpent hull, eks. innsatshylse:Kr 80(100)

Maskinering av topper

MIRA - fresing av ventilsete til standard størrelse. Krever at ventilstyring ikke er utslitt:Kr100(125)
MIRA - fresing av ventilsete til oversize (+1mm over std) ink. sliping for jevne overganger mot porten:Kr160(200)
Maskinering av et spesial ventilsete eks. materiale:Kr200(250)
Maskinering av en spesial ventilstyring fra emne ink. Ampco45 materiale:Kr440(550)
Fresing av anlegg for ventilstyring:Kr320(400)
Forsenkning av fjæranlegg:Kr320(400)
Fresing av løfterhull i topp til større diameter:Kr320(400)
Bytting av en ventilstyring inkludert brotsjing (tilpassing mot stamme) eks. styring:Kr140(175)
Bytting av ett ventilsete inkludert grovmaskinering og fresing av ønsket seteprofil (Sete i tillegg):Kr480(600)
Planing av topper med parallelle flater:Kr680(850)
Planing av topper uten parallelle flater:Kr780(975)

Portingsarbeid

Porting - som i praksis er en jobb for å designe en ny og bedre portutforming som matcher ditt oppsett - for absolutt optimalt resultat for et gitt oppsett innenfor grensene av originalstøpen utføres av oss.

Det som er innbefattet i denne portdesignjobben er da en flowtest av eksisterende port for å ha en baselinje, nødvendige beregninger av arealer for tilstrekkelig fløde og porthastighet, selve slipejobben for å forme porten og så en flowtest for verifikasjon og dokumentasjon av resultat. Dette på ferdig grovrenset og demontert topp fra kunde. Prisen dekker ikke ytterligere flowtesting, setefresing, planing, vask etc. som må til for å ha en monteringsklar topp.

Vi kan selvfølgelig også utføre alle jobber relatert til portingen, slik som eventuell demontering av toppen, styringsbytting, flowtesting av alle porter, setefresing, medieblåsing, planing, vasking, montering og alt annet kunden måtte ønske, helt frem til helt komplette og monteringsklare topper, dette da til normal listepris eller evt. timepris for jobber ikke beskrevet her.

Noen topper kommer fra fabrikk med meget bra fløde, men for store portarealer i innsugskanalene til å yte så bra som flødet skulle tilsi. Disse vil under portingsarbeidet bli bygget opp med spesielle typer epoxylim for å minske arealet slik at toppen passer motorkarakteren bedre enn en vanlig porting. En løsning vi har brukt lenge og som virker svært bra.

Prisen for selve portdesignjobben som beskrevet over, for alu topper per ventil, er:Kr500(625)
Portejobber i jerntopper tar fysisk endel lenger tid og koster derfor, per ventil:Kr680(850)
Tillegg for innlegging av epoxy - ink. epoxy - i bensinmotorer for riktig portareale per port:Kr240(300)
Tillegg for innlegging av epoxy - ink. epoxy - i alkoholmotorer for riktig portareale per port:Kr480(600)

NB! På rene portejobber - kun slipejobben - vil en vask i delekoker tilkomme i prisen uansett. Ved nødvendig innlegging av epoxy vil toppen vaskes 2 ganger, da det kreves HELT rene og oljefrie flater for at limet ikke skal slippe under bruk.

Obs! Det frarådes på det sterkeste å bruke svært sterke løsemidler som f.eks. lakktynner i portene etter innlegg av epoxy selv med alkoholmotstandig epoxy.

For svært ekstrem ombygging / porting / sveising av topper for absolutt maks effekt, vil dette gå på antall timer utover vanlig jobb. Et overslag fåes på forespørsel da dette vil variere sterkt fra oppsett til oppsett og må beregnes individuelt.

Priser for kapp av råmaterialer

Aluminium: Kapp av rette rør, lister, bolt og plater, per kg:Kr112(140)
Rustfritt: Kapp av rette rør, lister, bolt og plater, per kg:Kr200(250)
Plast; Pris avhengig av type materiale og utforming:Kr:Spør
Ytterligere kapping av materialer, per kapp:Kr40(50)
Materialprisene gjelder ikke for rørbend eller andre spesialprofiler, som f. eks. umaskinerte fuelrail-emner.

Materialpriser ved maskinering her regnes ut ifra vekt på stykkene man begynner med. Man får ikke rabatt for det som avskilles under maskinering.Alle prisene i denne prislisten kan endres uten forvarsel. Prisene påvirker nå alle jobber påbegynt etter 01/04-2015.


- Copyright © SWR Performance 2009 - 2015 -
Web design by: Annefrid Johansson