----------Meny----------

  - Hjem -

  - Vår prisliste -

  - Våre policies og betalingsbetingelser -

  - Firmainfo -
Hva vi gjør og våre policies


Firmaet skaffer, fabrikkerer, endrer eller reparerer alt som måtte ønskes av både interne og eksterne motorrelaterte komponenter som topplokk, ventiler, stempler, intercoolere, innsug, tanker, rørgater og annet som må bygges om, forsterkes eller konstrueres med bedre eller andre materialer under et bilbygge. Rene one-off spesialdeler eller større jobber kan avkreves minst 50% på forskudd. Vi jobber per idag primært ikke med dieselmotorer, chipping / mapping og inn- / utmontering av motorer. Vi utfører også simuleringer av motoroppsett / konsultasjoner for beste mulige resultat i henhold til kundens ønsker.

Det gis ingen holdbarhetsgaranti på annet enn at delene er laget eller ombygget etter beste evne og med maksimal holdbarhet. Vi prioriterer alltid å lage deler så skuddsikre som mulige, men vi vet ikke hvordan delene blir behandlet eller om retningslinjer vi har gitt følges av kunden, så såfremt det ikke kan påvises at vi har gjort håndverksfeil repareres ikke deler på garanti. Vi tar heller ikke ansvaret økonomisk for følgeskader forårsaket på andre deler ved havari. Man kommer altså ingen vei ved å kreve oss for betaling til oppretting og lakk hvis vårt innsugsplenum har sprukket og slått bulk i panseret på kjøretøyet hvis dette åpenbart kommer som følge av baktenninger i innsuget grunnet dårlig motorstyring eller feil tuning..

Eksakt pris på forhånd for en jobb er i praksis umulig å gi. Overslag gitt på jobber vi ikke har sett med egne øyne er derfor oftest basert på verst tenkelig scenario. Hvis prisen jobben beregnes til blir for dyr til at den skal utføres kreves uansett betaling for rengjøringen og kontrollen av komponentene som er utført. Skal motoren eller komponenten monteres igjen kreves det betaling for tiden som brukes til dette. Likeså reparasjonsjobber hvor muligheten for en vellykket reparasjon er liten, så kreves det selvfølgelig betaling for tiden som går med til forsøket.


Betalingsbetingelser og viktig betalingsinformasjon


SWR Performance har betalingsløsning for kort og vi ber om at betaling med kontanter unngås i så stor grad som mulig. Utførte jobber betales kontant ved avhenting. I de tilfeller hvor det er upraktisk for kunde å avhente personlig sendes delene med postpakke etter at faktura er registert betalt eller kopi av betalingskvittering er mottatt av oss. Vi sender gjerne faktura som en PDF-fil på epost for raskere behandling.

Viktig! All rabatt vi har gitt, uansett hva grunnlaget for rabatten var (garantijobb, sen levering, etc.) som er merket på faktura frafalles 5 virkedager etter betalingsfristen gitt på våre fakturaer går ut. Ved purring vil tilsendt purring gjenspeile den fulle summen uten rabatt. Ved åpenbart for sent mottatt betaling - mer enn 10 virkedager etter betalingsfrist på faktura - av summen som var gitt med rabatt vil rabatten likevel innkreves på separat regning som sendes i etterkant. Alle deler og annet ferdigstilt arbeid er firmaets eiendom inntil de er fullt og helt betalt.

Er arbeidet og gebyr ikke betalt til fulle 2 måneder etter melding om ferdigstillelse er gitt, vil enkelt salgbare deler legges for salg til høyestbydende for å dekke vårt utestående. For ikke enkelt salgbare deler - rene one-offs som ikke passer annet eller andre spesialdeler f. eks. - så løper gebyret enten inntil delene er betalt, eller de vil modifiseres til å passe andre oppsett skulle anledningen by seg og så selges.
- Copyright © SWR Performance 2009 - 2015 -
Web design by: Annefrid Johansson