SWR Performance
  ----------Meny----------

  - Hjem -

  - Vår prisliste -

  - Våre policies og betalingsbetingelser -

  - Firmainfo -
Hei, og velkommen til SWR Performance. Her kommer noen ord om forretningsidèen og hva vi driver med.

Firmaet driver i en noe mer nisjè-basert linje enn de fleste andre motoroverhalingsfirmaene og tuningforretningene. Vi baserer oss på utstrakt bruk av databeregninger og snart 25 års oppsamlet know-how for å lage så optimale motorer og komponenter til kundens spesifikke bruk som mulig. Vårt mål er å gi kunden mer optimaliserte motorkomponenter og kombinasjoner enn hva vanlig "katalogtrimming" og "prøv-og-feile" kan klare innenfor et budsjett som ikke er som et lite lands BNP.

"Kjøring i benk" sees på av mange som den eneste vei til å finne effekt. Dette er til en viss grad feil. Selvfølgelig kan man hente mye hestekrefter med bruk av bremsebenk på en gitt kombinasjon med ti-tusentalls kroner i utgifter og noen dager (eller uker i ekstreme tilfeller) i benk. Problemet med benkkjøring er at man i de fleste normale benker ikke kan se trykkpulsene og trykkforskjellene i innsug og eksos som i praksis styrer motorens karakter og effektuttak.

Ved hjelp av datasimuleringer kan vi for relativt små summer utelukke en hel rekke komponenter før de i det hele tatt monteres og derved kutte ned den ofte kostbare tiden eventuell dynotesting tar. For ikke å snakke om tiden det tar å eventuelt lage en stor andel varierende deler til benktestingen og prisen for å anskaffe disse. Det er også lett å finne ut hvilke deler som virker sammen, ofte går gode kombinasjoner bort i benken fordi man ikke kan se dette under testingen, og den helt optimale kombinasjonen av de tilgjengelige delene blir kanskje oversett. Eller man feiltolker resultatene og prøver å endre feil komponent eller setting.

Men det skal sies at simuleringer ikke er den hellige gral og at den gjør kjøring i en dyno helt unødvendig. En motor er så mange systemer som jobber under påvirkning av hverandre at simuleringer umulig helt kan overta. Dog er simuleringer en meget enkel måte å komme nære en optimal kombinasjon av deler for et gitt bruk, være seg løpsmotorer av alle slag eller ekstreme gatemotorer, før eventuell slutt-testing i bremsebenk.

Utover konsulteringer, simulering og beregning av komplette oppsett tar vi også på oss de fleste motorjobbene relatert til den øvre del av motoren, slik som porting, ventil og ventilsete-jobber, fjærspennstesting og beregninger av ventilmekanismer, kamutmålinger av eksisterende profiler og design av nødvendige kamprofiler for en gitt motor-effekt eller -karakter, innsug- og grenrørs- design og konstruksjon, turboberegninger, kalkulasjoner av injektorstørrelser, flowtesting, etc.

Vi driver i svært begrenset grad med ren overhaling av helt standard topper selv om slike jobber forekommer, og det er lite "serieprodusering" av deler som vi har i hyllene, da svært få komponenter som er helt optimale på en motor er dette også på en annen, selv om målene er riktige for kombinasjonen er det jo ikke sikkert delene passer i f. eks. et annet karosseri... Vi skaffer også spesialdeler og annet fra utenlandske leverandører på mål hvis det er komponenter vi ikke konstruerer selv.

Vi ber om forståelse for at visse spesialdeler kan være tidkrevende å skaffe eller konstruere. Skal man f.eks. i en løpssammenheng ha noe som er bedre enn konkurrentene nytter det sjelden å gå i hyllene og hente frem de serieproduserte delene alle andre bruker...selv om det er en raskere måte å få motoren igang på. Vi håper gjennomgangen av hva vi driver med var informativ og ser frem til å hjelpe kanskje DEG til å få en "bedre motor" på alle måter.

-Bjørn Deildok
Daglig leder
SWR Performance


- Copyright © SWR Performance 2009 - 2015 -
Web design by: Annefrid Johansson